कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
d मार्शल कुमार ओली कार्यकारी अधिकृत 9857825444
1 भुबन चन्द बालन सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत TI DEPARTMENT bhubanchanda10@gmail.com 9843155510
चन्द्र चन्द्र बहादुर ओलि सह लेखापाल खरिदार सह लेखापाल ito.babaimun@gmail.com 9810902346
सागर पौडेल इन्जिनियर सिभिल इंजिनीयर sagar147754@gmail.com ९८४३१४७७५४
S तिलक बहादुर खत्री खरिदार योजना ९८१२८१४१२७
नयन ज्योति ओली खरिदार 9841098051
प्रकाश पौडेल प्रकाश पौडेल सव इन्जिनियर सिभिल सब इंजिनीयर prakash.poudel0706@gmail.com 9858059070
अरुण अरुण कुमार केसी खरिदार arunkumarkc7@gmail.com 9847953117
रञ्जन राजन चौधरी सव इन्जिनियर सिभिल सब इंजिनीयर rajanchaudhary618@gmail.com 9806960825
हिरा हिरालाल ओली सव ओभरसियर सिभिल सब ओभर्सियर ९८०९८३७१७०
मन मान बहादुर बस्नेत खरिदार ९८६६९०११४३