गाउँपालिका उपप्रमुख श्री सावित्री बिस्वकर्मा द्वारा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषण

 गाउँपालिका उपप्रमुख श्री सावित्री बिस्वकर्मा  द्वारा  आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषण  : जम्मा ३२ करोड ७८ लाख ७३ हजार मात्र 

पुजीगत तर्फ रु. १३ करोड चवन्न लाख 

चालु तर्फ ८  करोड  ४२ लाख ७३ हजार 

ससर्त तर्फ १० करोड ८२ लाख बिनियोजन गरिएको छ 

Pages