FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पि.पि. आर स्वाईन फिवर र रानीखेत खोपको लागी सूचना !!!!

८०/८१ 05/05/2024 - 16:44

दुग्ध संकल्न केन्द्रको लागि सूचना !!!

८०/८१ 04/29/2024 - 12:44

५० प्रतिशत अनुदानमा धानको उन्नत बीउ वितरणको लागी सूचना !!!

८०/८१ 04/25/2024 - 14:56

बजेट तथा कार्यक्रम 80/81

८०/८१ 09/10/2023 - 12:59 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

नीति तथा कार्यक्रम 80/81

८०/८१ 09/10/2023 - 12:52 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०८०।०८१.pdf

बिनियोजन ऐन 2080/081

८०/८१ 09/07/2023 - 10:58 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf

बबई गाउँपालिकाकाे आ.व. २०७९/०८० को ‍‍ वजेट सम्वन्धमा ।

७९-८० 08/29/2022 - 15:58 PDF icon आय व्यय.pdf, PDF icon कृषि शाखाका कार्यक्रम.pdf, PDF icon पशु शाखाका कार्यक्रम.pdf, PDF icon प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरीत योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon बबई गापा का योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon भुक्तानी बाँकी योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon वडा न १ का योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon वडा न २ का योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon वडा न ३ का योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon वडा न ४ का योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon वडा न ५ का योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon वडा न ६ का योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon वडा न ७ का योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon शिक्षा शाखाका कार्यक्रम.pdf, PDF icon संघीय सरकारबाट हस्तान्तरी योजना कार्यक्रम.pdf, PDF icon स्वास्थ्य शाखाका कार्यक्रम.pdf

बबई गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, २०७९

७९-८० 08/11/2022 - 21:36 PDF icon 1 निति तथा कार्यक्रम २०७९।८०.pdf

बबई समिक्षा २०७८

७८/७९ 05/10/2022 - 13:16 PDF icon बबई समिक्षा २०७८.pdf

आव २०७८।०७९ काे वजेट विवरण

७८/७९ 09/22/2021 - 15:51 PDF icon RED BOOK 2078.079.pdf

Pages