FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बबई गाउँपालिकाकाे विनियोजन ऐन २०७९ ७९-८० 07/12/2022 - 15:33 PDF icon 4. विनियोजन ऐन 2078.79.pdf
बबई गाउँपालिकाकाे २०७९।८० काे विनियाेजन ऐन २०७९ ७९-८० 06/29/2022 - 13:15 PDF icon 4. विनियोजन ऐन 2078.79.pdf
सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन पोषण भत्ता कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ 05/06/2022 - 13:50 PDF icon सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन कार्यविधि (1).pdf
बबई गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ 05/06/2022 - 13:47 PDF icon साझेदारी कार्यविधि (1).pdf
प्राइभेट/साझेदारी फर्मको दर्ता, नविकरण, सञ्चालन र नियमन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/06/2022 - 13:46 PDF icon व्यवसाय दर्ता karybidi2078.pdf
बबई युवा तथा खेलकुद परिषद संचालन कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ 05/06/2022 - 13:44 PDF icon बबई यूवा तथा खेलकुद परिषद सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ 05/06/2022 - 13:42 PDF icon प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
अल्पकालिन सेवा केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 05/06/2022 - 13:41 PDF icon babai अल्पकालीन सेवा केन्द्र संचालन.pdf
बबई गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ 05/06/2022 - 13:31 PDF icon ४.बबई गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७७.pdf
योजना सञ्चालन,अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६ ७८/७९ 05/06/2022 - 13:28 PDF icon ९. याेजना अनुगमन सम्बन्धि कार्यविधि बबइगाउँपालिका.pdf

Pages