FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बबई गाउँपालिकाकाे कार्यपालिकाकाे विस्तृत कार्यविवरण ७६/७७ 04/22/2021 - 12:17 PDF icon PDF.pdf
बबई राजपत्र २०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 15:16 PDF icon 9 बबई राजपत्र २०७४.pdf
छाडा चाैपाया व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/03/2021 - 15:15 PDF icon ८. छाडा चाैपाया व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०७५.pdf
गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ ७५/७६ 03/03/2021 - 15:14 PDF icon ८. गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५.pdf
बबई गाउँ शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 15:12 PDF icon 8 बबई गाउँ शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/03/2021 - 15:11 PDF icon ७.स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यत्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/03/2021 - 14:07 PDF icon ७.अपाङ्गता भएका व्यत्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
बबई गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 14:05 PDF icon 7 बबई गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
बबर्इ गाउँपालिकाकाे कक्षा ८ काे अाधारभुत तह उतिर्ण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/03/2021 - 14:01 PDF icon ६. बबर्इ गाउँपालिकाकाे कक्षा ८ काे अाधारभुत तश उतिर्ण निर्देशिका २०७५.pdf
सरसफाई कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/03/2021 - 12:48 PDF icon ६. सरसफाई कार्यविधि.pdf

Pages