FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्रको आशयको सूचना (Invitation of Bids)

८०/८१ 02/29/2024 - 11:54

नदिजन्य पदार्थको बिक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र ठेक्का को मुल्याङ्कन बोलपत्र आशयको सूचना

८०/८१ 02/21/2024 - 12:06

बोलपत्र आशयको सूचना

८०/८१ 02/21/2024 - 11:51

नदिजन्य पदार्थ लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 02/20/2024 - 14:35 PDF icon lilam.pdf

बोलपत्र आशयको मुल्याङ्कन सुचना !!!

८०/८१ 02/16/2024 - 14:09

ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा र ग्राभेल उत्खनन् गरी बिक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक Online बोलपत्र आवह्वानको सूचना !!

८०/८१ 01/31/2024 - 10:59

बोलपत्र आशयको मुल्याङ्कन सुचना

८०/८१ 01/26/2024 - 10:03

झारगजेरी हुदैँ बेलासपुर जाने सडक र गा.पा.स्तरिय विद्युत विस्तार योजनाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

८०/८१ 01/21/2024 - 13:06

बोलपत्र आशयको सूचना

८०/८१ 01/11/2024 - 13:00

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल गरी बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्यनको सूचना

८०/८१ 01/02/2024 - 13:27

Pages