FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदिजन्य पदार्थ विक्रि शुल्क उठाउने Hardcopy वोलपत्र सम्वन्धी सूचना

७९-८० 01/26/2023 - 10:48

बोलपत्र आसय सम्वन्धी सूचना

७९-८० 12/14/2022 - 11:30 PDF icon CamScanner 12-14-2022 10.25.pdf

आसय सम्वन्धी सूचना

७९-८० 12/13/2022 - 14:30

बबई गाउँपालिकाको नदिजन्य पदार्थको विक्रि शुल्क उठाउने ठेक्का सम्वन्धि पुन सूचना

७९-८० 12/07/2022 - 12:13

वोलपत्र आसय सम्वन्धी सूचना

७९-८० 12/05/2022 - 15:18 PDF icon आसय सूचना.pdf

बबई गाउँपालिकाको नदिजन्य पदार्थको विक्रि शुल्क उठाउने सम्वन्धि E-BIDDING सूचना

७९-८० 11/15/2022 - 12:11 PDF icon CamScanner 11-14-2022 23.21.pdf

सडक कालोपत्रे सम्वन्धी वोलपत्र सूचना

७९-८० 10/23/2022 - 10:04

सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नती सम्वन्धी वोलपत्र सूचना

७९-८० 10/17/2022 - 20:38

बबई समिक्षा २०७८

७८/७९ 05/10/2022 - 13:16 PDF icon बबई समिक्षा २०७८.pdf

ढु‌गा गिट्टी वालुवा सम्वन्धि सूचना

७८/७९ 09/20/2021 - 10:23 PDF icon ४. सुचना ढंगा गिट्रटी वालुवा.pdf

Pages