सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बबई गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित ढुंगा गिट्टी बालुवा सम्बन्धि सुचनाको बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 11/29/2018 - 13:03 PDF icon dhunga gitti.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 11/04/2018 - 13:51

बबई गाउँपालिकाको आ.व.२०७५/७६ बजेट

७५/७६ 08/28/2018 - 12:39 PDF icon अनुसूची १ .pdf, PDF icon अनुसूची २ .pdf, PDF icon अनुसूची ३.pdf, PDF icon अनुसूची ४ .pdf, PDF icon अनुसूची ५ .pdf, PDF icon अनुसूची ७ .pdf, PDF icon अन्य सा.नि..pdf, PDF icon इरिगेसन .pdf, PDF icon इलेक्ट्रिसिटी .pdf, PDF icon खानेपानी .pdf, PDF icon चालु परामर्श .pdf, PDF icon ट्रेनिंग .pdf, PDF icon तटबन्धन .pdf, PDF icon पुजीगत परामर्श .pdf, PDF icon प्रोग्राम.pdf, PDF icon फुर्निचर .pdf, PDF icon बिल्डिङ.pdf, PDF icon मेशिनरी .pdf, PDF icon रोड .pdf

बबई गाउँपालिकाको पाश्र्वचित्र पुस्तिका

७५/७६ 08/26/2018 - 10:51 PDF icon Babai Gaupalika Profile July 25 2018.pdf

घ वर्गको ब्यबसाय इजाजत पत्र कार्यविधि

७५/७६ 08/23/2018 - 14:44 PDF icon घ वर्ग को इजाजत कार्यविधि.pdf

आ.ब. २०७५/७६ बबई आर्थिक एेनहरू

७५/७६ 08/21/2018 - 13:29 PDF icon आर्थिक ऐन 2075 .076 का अनुसूचिहरु.pdf, PDF icon बबई आर्थिक ऐन २०७५.pdf

सुचना सच्याइएकाे सम्वन्धमा

७५/७६ 07/31/2018 - 12:57

सुची दर्ता सम्बन्धमा

७५/७६ 07/30/2018 - 16:36

स्थानीय तह को संसोधित बजेट सम्बन्धमा

७४/७५ 06/12/2018 - 10:33 PDF icon Excell 74.75 001.pdf

फर्निचर खरिद बोलपत्र सूचना दोस्रो पटक प्रकासित भएको जानकारी गरिन्छ

७४/७५ 05/09/2018 - 14:46 PDF icon

Pages