FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढोलपुर मलइ सिचाइ कुलो निर्माणका लागि शिलबन्धी बोलपत्र सम्बन्धि सूचना!!!

८०/८१ 05/02/2024 - 16:34

बोलपत्र आशयको सूचना ! ! (कृषि यन्त्र उपकरण)

८०/८१ 04/22/2024 - 12:02

दोस्रो बोलपत्रको सूचना (Invitation for Bids)

८०/८१ 03/28/2024 - 11:13

बोलपत्रको सूचना(Invitation for Online Bids)

८०/८१ 03/17/2024 - 14:22

बोलपत्र आशयको मुल्याङ्कन सूचना !!!

८०/८१ 03/08/2024 - 09:42 PDF icon बोलपत्र.pdf

बोलपत्रको आशयको सूचना (Invitation of Bids)

८०/८१ 02/29/2024 - 11:54

नदिजन्य पदार्थको बिक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र ठेक्का को मुल्याङ्कन बोलपत्र आशयको सूचना

८०/८१ 02/21/2024 - 12:06

बोलपत्र आशयको सूचना

८०/८१ 02/21/2024 - 11:51

नदिजन्य पदार्थ लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 02/20/2024 - 14:35 PDF icon lilam.pdf

बोलपत्र आशयको मुल्याङ्कन सुचना !!!

८०/८१ 02/16/2024 - 14:09

Pages