FAQs Complain Problems

समाचार

बबई गाउँपालिका अन्र्तगत कृषि विकास शाखामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी पाँचौ स्तरका पदम बहादुर चौधरीको ५८ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकास भएकोमा कार्यालयवाट विदाई समारोह

बबई गाउँपालिका अन्र्तगत कृषि विकास शाखामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी पाँचौ स्तरका पदम बहादुर चौधरीको ५८ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकास भएकोमा कार्यालयवाट विदाई समारोह

आर्थिक वर्ष: