FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बबई गाउँपालिकाको पाश्र्वचित्र पुस्तिका

७५/७६ 08/26/2018 - 10:51 PDF icon Babai Gaupalika Profile July 25 2018.pdf

घ वर्गको ब्यबसाय इजाजत पत्र कार्यविधि

७५/७६ 08/23/2018 - 14:44 PDF icon घ वर्ग को इजाजत कार्यविधि.pdf

आ.ब. २०७५/७६ बबई आर्थिक एेनहरू

७५/७६ 08/21/2018 - 13:29 PDF icon आर्थिक ऐन 2075 .076 का अनुसूचिहरु.pdf, PDF icon बबई आर्थिक ऐन २०७५.pdf

सुचना सच्याइएकाे सम्वन्धमा

७५/७६ 07/31/2018 - 12:57

सुची दर्ता सम्बन्धमा

७५/७६ 07/30/2018 - 16:36

स्थानीय तह को संसोधित बजेट सम्बन्धमा

७४/७५ 06/12/2018 - 10:33 PDF icon Excell 74.75 001.pdf

बबईगाउँपालिकाको आ ब २०७४ / ७५ को बजेट तथा योजना कार्यक्रमहरु

७४/७५ 05/24/2018 - 11:33

फर्निचर खरिद बोलपत्र सूचना दोस्रो पटक प्रकासित भएको जानकारी गरिन्छ

७४/७५ 05/09/2018 - 14:46 PDF icon

बोलपत्र सम्बन्धि सुचान्हारू

७४/७५ 05/03/2018 - 16:47 PDF icon homepipe, PDF icon notice, PDF icon कम्प्युटर खरिद बोलपत्र , PDF icon फर्निचर खरिद बोलपत्र , PDF icon सवारी साधन खरिद बोलपत्र , PDF icon सवारी साधन सूचना , PDF icon सोलार खरिद बोलपत्र

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

७४/७५ 04/23/2018 - 12:36 PDF icon कम्प्युटर विड डकुमेन्ट.pdf, PDF icon फर्निचर विड डकुमेन्ट - Copy.pdf

Pages