FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आशयको मुल्याङ्कन सुचना

८०/८१ 01/26/2024 - 10:03

झारगजेरी हुदैँ बेलासपुर जाने सडक र गा.पा.स्तरिय विद्युत विस्तार योजनाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

८०/८१ 01/21/2024 - 13:06

बोलपत्र आशयको सूचना

८०/८१ 01/11/2024 - 13:00

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल गरी बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्यनको सूचना

८०/८१ 01/02/2024 - 13:27

(Medicine for Basic Health Service) सम्बन्धि बोलपत्र आशयको सूचना !!

८०/८१ 01/01/2024 - 15:51

Invitation for Bids ( बोलपत्रहरूको लागि निमन्त्रणा )

८०/८१ 12/15/2023 - 11:46

मिति २०८०/०६/२४ प्रकाशित बोलपत्र मुल्याङ्कन सम्वन्धी सूचना

८०/८१ 12/04/2023 - 10:33

मिति २०८०/०६/२२ प्रकाशित बोलपत्र मुल्याङ्कन सम्वन्धी सूचना

८०/८१ 12/04/2023 - 10:31

झो.पु. सम्बन्धि बोलपत्र आवह्रान सूचना !!!

८०/८१ 11/06/2023 - 14:41

औषधी तथा औषधी जन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि दरभाउ पत्र आवह्रान सूचना !!!

८०/८१ 11/06/2023 - 14:27

Pages